Pellonreunojen perkausta ja kuitupuumetsien harvennusta karsivalla energiapuukouralla

Karsivalla energiapuukouralla saamme harvennettua kuitupuumetsiä, siivottua peltojen ja metsäautoteiden reunat sekä linjojen lähellä olevat puut.
Saamme lajiteltua puut kokonsa mukaan omiin kasoihin ja tarvittaessa ajettua pois.
Tällä paketilla työ käy yllättävän nopeasti!

Ulottuvuutta kaivurilla on mukavasti

Sähkölinjan vieressä työskentelyä

Energiapuukoura karsintaan ja katkontaan

Kuitupuunajoa

Vähän pitempi risukuorma